Jak zapisać dziecko do naszego przedszkola

1.Należy  pobrać i wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA

karta zgłoszenia przedszkole.pdf
karta zgłoszenia żłobek.pdf

3. Umówić się telefonicznie z Dyrektorem przedszkola na złożenie karty i rozmowę (tel. 61 833 68 71)