PORADNIA PEDAGOGICZNA.


Przy Przedszkolu im. Aniołów Stróżów działa poradnia pedagogiczna.

Poradnia jest czynna w środy od godziny 17.00 na terenie Przedszkola – Dom parafialny na 2 piętrze.

Niezbędne jest jednak wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu 61 8336871, w godzinach 7.30 – 13.00.

 

Zadania poradni pedagogicznej:

- pomoc i wsparcie w dobrym wychowywaniu dzieci

- przekazanie konkretnych wskazówek na temat zaistniałego problemu, rozpoznanie go

- pomoc wychowawcza w pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym

- pomoc w rozpoznaniu mocnych i słabych stron dziecka

- konkretne rady, na przykład: jak uczyć posłuszeństwa, samodzielności, porządku, radzenia sobie z emocjami, jak budować dobre relacje z rodzeństwem i rozwiązywać konflikty, motywować do nauki, kształtować dojrzałość szkolną itd.

- uświadamianie zagrożeń i szans

- uczenie ,,pedagogiki krzyża” czyli wychowania chrześcijańskiego, jako gwarancji szczęścia w życiu