Praca metodą ofert

Beata Nadolna


            Nasze przedszkole jest tak zorganizowane, aby swą strukturą przypominało rodzinę wielodzietną, w której znajdują się dzieci w różnym wieku i w której dzieci mają optymalne warunki do prawidłowego rozwoju i wzrastania w cnotach (posłuszeństwie, hojności, pracowitości, radości itd.).

W związku z tym  do dwóch grup (,,Krasnale” i ,,Biedronki”) uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. (Więcej na temat grup wielowiekowych w osobnym artykule).

Do takiej organizacji niezbędne jest dostosowanie odpowiednich metod pracy. Należy do nich praca metodą ofert, która zresztą łączy w sobie kilka metod, daje nauczycielowi szeroki wachlarz możliwości oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.

 

Czym jest oferta? Zadaniem, propozycją, dokonaniem wyboru. Dzieci mają więc możliwość dokonania wyboru zadania, dostosowanego do swojego wieku rozwojowego, a nie tylko metrykalnego. Wiadomo bowiem z obserwacji pedagogicznej, że wiek metrykalny często nie idzie w parze z wiekiem rozwojowym i dzieci w tym samym wieku różnią się od siebie.

 

Zajęcia dydaktyczne są ważnym elementem pracy przedszkola. Odbywają się one w ranku, od godziny 9.00 i dotyczą takich dziedzin, jak : wychowanie umysłowe, zdrowotne, społeczno- moralne, techniczne czy estetyczne. Trwają od 15 do 20 minut, przy czym w pracy ofertami jest on o tyle zmienny, o ile dzieci wykazują zainteresowanie nimi i podchodzą do kilku ofert ( nauczyciel proponuje kilka zadań, a dziecko ma możliwość wybrać jedno lub rozwiązać po kolei wszystkie).Wymagają one przemyślanych działań nauczyciela przedszkola, określenia celu zajęcia, form i metod pracy, wcześniejszego przygotowania propozycji, a także polaryzacji uwagi dzieci i zaangażowania.   Zajęcia dydaktyczne mają charakter zintegrowany, to znaczy łączą różne dziedziny wychowania.

 

Jaka jest przewaga pracy metodą ofert w grupie wielowiekowej nad tradycyjnymi zajęciami?

- łączą różne rodzaje aktywności

- sprzyjają zachowaniu odrębności rozwojowej dziecka

- realizują ideę podmiotowości

- opierają się na działaniach dziecka, co bardziej rozwija samodzielność

- uczą umiejętności dokonywania wyboru

- zachęcają do podejmowania wysiłku i wykonywania nowych zadań

- młodsze dzieci uczą się od starszych

- starsze dzieci mają możliwość pomocy młodszym kolegom, czuja się dowartościowane i potrzebne, utrwalają poznane wcześniej wiadomości i nabyte umiejętności

- istnieje możliwość kontynuacji podjętych ofert w ciągu dnia lub po obiedzie

- dziecko rozwija kolka umiejętności równolegle, według własnego tempa

 

Schemat zajęcia przeprowadzonego metodą ofert:

 1. Powitanie, wprowadzenie, zagajenie ( wspólnie na dywanie).
 2. Przedstawienie tematu w różnej formie: np. zagadka, piosenka, wiersz, literatura, muzyka klasyczna itp.
 3. Zabawa lub opowieść ruchowa, gimnastyka, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 4. W zależności od rodzaju zajęcia i grupy można w tym punkcie dołączyć : naukę wiersza lup piosenki, wyliczanki czy nowej zabawy.
 5. Wyjaśnienie przez nauczycielkę przygotowanych zadań.
 6. Wybór i podjecie przez dziecko zadania ( zadań). Dyskretna, inspirująca i bardzo ważna rola nauczycielki w tym momencie.
 7.  Przykłady ofert:

- cała gama ofert plastycznych, np. rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny czy modeliny itd.

- oferty matematyczne z użyciem różnych pomocy dydaktycznych

- gry edukacyjne, planszowe, pusy, układanki, puzzle

- słuchanie utworów literackich z płyt, kaset ( przy czym muszą być spełnione określone warunki techniczne)

- pielęgnowanie kącika przyrody

- pieczenie ciasta, robienie kanapek czy sałatki owocowej

- oglądanie albumów, encyklopedii

- szycie ubranek dla lalek

-  wykonywanie elementów na gazetkę tematyczną

- zabawa makietami, w zależności od tematu : np. ulica, ZOO, zagroda itd.

- budowanie z różnego rodzaju klocków na temat zadany przez nauczycielkę : np. ratusz, ulica, pojazd itd.

 

Pomysłów może być bardzo wiele, dostosowanych do realizowanego tematu kompleksowego. Często nauczycielka dobrze znająca dzieci dostosowuję ofertę do konkretnego dziecka, gdy widzi potrzebę rozwijania konkretnej umiejętności i zachęca do jej podjęcia.

Należy też pamiętać, że oferty mogą być realizowane w różnych miejscach sali: przy stolikach, w kącikach tematycznych, na dywanie.

 

Przykładowy konspekt zajęcia metodą ofert:

 KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH- PRACA METODĄ OFERT

 Prowadząca: Beata Nadolna

Temat kompleksowy:   Idzie jesień z pełnym koszem.

Temat zajęcia:         Dary jesieni.

 

Cele ogólne:

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia

- poznawanie kolorów jesieni

- wyrażanie piękna jesiennej przyrody

- kształtowanie charakteru dziecka poprzez wdrażanie do porządku

Cele szczegółowe;

- dzieci potrafią skupić uwagę

- rozpoznają dary jesieni za pomocą dotyku

- rozwiążą zagadki

- wykonają zadania plastyczne

- odpowiednio użyją pojęć matematycznych

- posprzątają po wykonaniu zadań i pomogą młodszym kolegom

 

Metody pracy:

- słowne: rozmowa, utwór literacki, objaśnienia, zagadki

- czynne: wypowiedzi dzieci, rozwiązywanie zadań, malowanie, wyklejanie, rysowanie, sprzątanie

- oglądowe: pokaz rekwizytów i ilustracji, obserwacje

 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

 

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanie, czynności organizacyjne.
 2. Wprowadzenie w atmosferę zajęć piosenką ,,Grzeczne słówka”.
 3. List od Pani Jesieni – wysłuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej pt. ,,Skarby jesieni” i odczytanie listu.
 4. Odgadywanie zawartości prezentów od Pani Jesieni za pomocą dotyku i rozwiązywanie zagadek słownych.
 5. Zabawa ruchowa do piosenki ,,Kolorowe listki”
 6. Oferty:

- zabawa dydaktyczna ,, Liście” – tworzenie zbiorów ze względu na kolor i gatunki drzew

- dopasowywanie liści do gatunku drzewa – naklejanka

- malowanie farbami plakatowymi jesiennego pejzażu

- wyklejanka z papieru kolorowego - ,,Grzyby”

- zabawa dydaktyczna z katalogu ofert ( przygotowane zadanie i powielone w kilku egzemplarzach -ksero) - ,, Skarby z parku”

- układanka ,,Liście”