ŻŁOBEK IM. ANIOŁÓW STRÓŻÓW PARAFII MARYI KRÓLOWEJ W POZNANIU
ul. Wierzbięcice 45 Poznań - Wilda
TEL.: 888 745 746       Mail: zlobek.aniol.stroz@gmail.com

Drodzy Rodzice,

którzy chcą wziąć udział w naszej rekrutacji

 

uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. „Przedszkole im. Aniołów Stróżów Maryi Królowej tworzy parafialny żłobek!” w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego celem jest wsparcie 20 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

 

W ramach projektu koszt opieki w żłobku (tzw. czesne) wynosi 190 PLN miesięcznie (koszt nie uwzględnia opłaty za wyżywienie) w okresie od 25.01.2021 do 24.01.2022.

Projekt skierowany jest do:

• 11 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub które przebywają na urlopie wychowawczym, tj.:

✓ 7 kobiet biernych zawodowo ( w tym osoby pozostające na urlopie wychowawczym);

✓ 4 kobiety bezrobotne;

 

• 9 kobiet pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby pracujące pozostające na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim) z obszaru województwa wielkopolskiego, które zamieszkują, pracują bądź uczą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego tj. Gminy i Miasta Poznań.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym i będzie trwać aż do przyjęcia wymaganej liczby uczestników. W przypadku braku wolnych miejsc rodzice zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Liczba miejsc jest ograniczona!

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji umieszczonym na stronie parafii (https://www.parafia-maryi-krolowej.poznan.pl/) oraz przedszkola (http://aniol-stroz-przedszkole.pl/) o złożenie wypełnionego formularza wraz z załącznikami:

• za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionych skanów dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na w/w stronach na adres mailowy przedszkola aniol.stroz.przedszkole@gmail.com. W temacie prosimy o wpisanie: dotyczy rekrutacji w ramach projektu pn. „Przedszkole im. Aniołów Stróżów Maryi Królowej tworzy parafialny żłobek!”;

• za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych druków dokumentów rekrutacyjnych na adres: Żłobek im. Aniołów Stróżów w Poznaniu (61-558) przy ul. Wierzbięcice 45;

• osobiście w siedzibie Żłobka im. Aniołów Stróżów w Poznaniu (61-558) przy ul. Wierzbięcice 45.

W ramach projektu utworzonych zostało 20 miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.


ZAPISY:
- przyjmujemy dzieci od 1 doku do 3 lat (od 2,5 lat dziecko może przejść do parafialnego Przedszkola)
- aby zapisać dziecko należy pobrać kartę zgłoszenia ze Żłobka lub ze strony internetowej, wypisać ją, przesłać mailem lub zadzwonić i umówić się na jej złożenie
- kontaktujemy się z zainteresowanymi rodzicami mailowo lub telefonicznie i umawiamy się na spotkanie, rozmowę.


Podstawowe informacje o żłobku:
- grupa 20 dzieci
- 4 wykwalifikowane opiekunki
- 2 sale do dyspozycji: sala zabaw i sypialnia
- łazienka z wc i przewijakiem oraz prysznicem

- nowoczesna szatnia
- dwie kuchnie

- kilka pomieszczń niezbędnych do organizacji placówki

- nocnikownia

- całkowicie nowe wyposażenie ze wszystkimi wymaganymi atestami

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Żłobek im. Aniołów Stróżów parafii Maryi Królowej

w Poznaniu7.00-8.30 - przyprowadzanie dzieci, gry i zabawy dowolne

   

8.30           - śniadanie, mycie rąk, toaleta


9.00           - zabawa w kącikach tematycznych, zajęcia plastyczne

                  i muzyczne, słuchanie bajek i opowiadań, zajęcia

                  logopedyczne, zabawa z językiem angielskim itp.


11.00       - toaleta, mycie rąk, przygotowanie do obiadu


11.30       - obiad


12.15- 13.30 – leżakowanie: odpoczynek, spanie


13.30 – pobudka, czynności higieniczne, organizacyjne


14.00 – podwieczorek,

              odbieranie dzieci, gry i zabawy dowolne


Poniżej formularz rekrutacyjny oraz załączniki

00_Regulamin rekrutacji.pdf
01_Załącznik nr 1.pdf
02_Załącznik nr 2 a.pdf
02_Załącznik nr 2 b.pdf
03_Załącznik nr 3.pdf
04_Załącznik nr 4.pdf
05_Załącznik nr 5.pdf
06_Załącznik nr 6.pdf
07_Załącznik nr 7.pdf