KODEKS RYCERSKI

 

Stać się rycerzem to wielka sprawa, on Panu bogu chce się oddawać

Chroni rycerza zbroja duchowa, nie da się zranić i sprowokować.

Zaczepką żadną, ani słowami, mężny, odważny, walczy z wadami.

W walce przydatne tarcza i miecz, by Pana Boga, Ojczyzny strzec.

Rycerz kobiety szacunkiem darzy; posłuszny, uśmiech nosi na twarzy.

W obronie słabszych gotów jest stawać. Stać się rycerzem to wielka sprawa!

KODEKS KSIĘŻNICZKI

 

Po czym księżniczkę poznać możemy?

  Po koronie wysadzanej klejnotami - dobrymi uczynkami.

Żyje dla Boga, innym pomaga

Choć delikatna jest w niej odwaga

Walczy z wadami. Zazdrość, czy złość

Ona stanowczo mówi im –dość!

Serce ma wielkie, mądre i wie,

że szlachetność z dobra rodzi się.

Po czym księżniczkę poznać możemy?

Po koronie z dobrych słów.

Dziękuję, przepraszam, proszę – mówi ładnie.

Korona jej z głowy nie spadnie!