Modlitwa do Ducha Świętego

 

Przybądź Duchu Święty

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź Ojcze ubogich,

Przyjdź Dawco łask drogich,

Przyjdź światłości sumień.

O najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza,

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

Amen.

RACHUNEK SUMIENIA

Pan Bóg patrzy na ciebie z miłością i jest przy tobie.

Pomyśl, że On jest Dobrym Ojcem, który cię bardzo kocha.

Zawsze cię widzi i słyszy. Teraz też. Powiedz Mu:

 

Jezu, ja też Cię kocham,

Chcę być coraz lepszym dzieckiem.

Dziękuję za wszystkie dobre rzezy,

Które udało mi się dzięki Tobie zrobić

I przepraszam za grzechy.

Proszę, pomóż mi przypomnieć sobie,

Czym Cię obraziłem i zmiłuj się nade mną.

 

Okazywanie Bogu miłości i czci (I przykazanie)

Czy zwracam się do Pana Boga z miłością i szacunkiem?

Czy modlę się codziennie?

Czy pamiętam wobec Pana Boga o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam?

Jaka jest moja postawa na modlitwie?

 

Szanuję imię Boga (II przykazanie)

Czy wypowiadam imię Boga z miłością?

Czy używam imienia Boga w niewłaściwy sposób?

Czy wypowiadam imię Maryi i świętych z szacunkiem?

 

Świętowanie niedzieli (III przykazanie)

Czy pamiętam, że każda niedziela to święto?

Jak zachowuję się podczas Mszy Świętej?

Czy staram się w tym dniu pamiętać bardziej o Bogu i być lepszym dla innych?

Czy starałem się, aby w niedzielę domownicy mogli odpocząć?

 

Jak okazuję miłość rodzicom i bliźnim? (IV przykazanie)

Czy jestem posłuszny rodzicom?

Czy okazuję im szacunek w słowach i uczynkach?

Czy pamiętam o przeprosinach za złe zachowanie?

Czy modlę się za rodziców?

Czy okazywałem szacunek babci, dziadkowi, osobom starszym?

Czy byłem dobry i życzliwy dla innych (dla rodzeństwa, kolegów, sąsiadów)?

 

Jak szanuję życie i zdrowie swoje i innych? (V przykazanie)

Czy unikam niebezpiecznych zabaw?

Czy dokuczałem rodzeństwu, kolegom?

Czy przestrzegałem nakazów dotyczących mojego zdrowia, dawanych mi przez rodziców?

Czy nie niszczę swojego zdrowia nadmiernie, oglądając Telewizję lub siedząc długo przy komputerze?

Czy przestrzegałem przepisów drogowych (dla pieszych), bawiąc się w dozwolonych miejscach?

 

Czystość (VI i IX przykazanie)

Czy oglądałem nieprzyzwoite filmy, obrazy, strony internetowe itp.?

Czy mówiłem brzydkie wyrazy?

Czy byłem łakomy, wpadałem w gniew, nieopanowanie?

 

Poszanowanie własności swojej i innych (VII i X przykazanie)

Czy coś ukradłem, zabrałem bez wiedzy i zgody właściciela?

Czy to oddałem?

Czy szanuję pożyczone rzeczy i oddaję na czas?

Czy pamiętam o dzieleniu się z innymi tym, co posiadam?

Czy nie zazdroszczę innym tego, co posiadają?

Czy dziękuję Panu Bogu za to, co posiadam?

 

Prawdomówność (VIII przykazanie)

Czy zawsze mówiłem prawdę (jeśli nie, kiedy i komu skłamałem?)

Czy osądzałem innych, mówiłem źle o innych?

Czy dotrzymuję danego słowa?

Czy przebaczyłem innym, gdy coś złego mi powiedzieli lub zrobili?

 

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

Rachunek sumienia z książki pt.: „Pozwólcie dzieciom!”

Beata Nadolna, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2015

Litania do św. Józefa


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.

Światło Patriarchów,  módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.

Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.

Józefie najczystszy,  módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.

Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.

Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.

Wzorze pracujących,  módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.

Opiekunie dziewic,  módl się za nami.

Podporo rodzin,  módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.

Nadziejo chorych,  módl się za nami.

Patronie umierających,  módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.

Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

Modlitwa oddania się św. Józefowi

Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia,

że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone,

stają się łatwe do rozwiązania.

 

Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach.

Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące,

weź pod swoją opiekę wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy.

Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami.

Amen.

 

Modlitwa męża za żonę

Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę,

Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno,

wrażliwość, widzenie spraw inaczej

niż ja. Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi,

wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w sakramencie małżeństwa

pobłogosławiłeś naszą miłość. Panie, daj jej cierpliwość,

wyrozumiałość, pokój.

Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy,

które są między nami: spory, nieporozumienia,

zwątpienia. Spraw, abyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą,

umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć.

Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił.

Chcę być jej wsparciem i obrońcą. Chcę być mężem i ojcem

odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci.

Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Kocham ją.


Modlitwa męża za żonę

 

Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża.

 Za jego miłość, za dobro, które mi daje.

 Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa możemy tworzyć ,,jedno ciało”.

 Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi.

 Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli.

 Uświęcaj, Boże, naszą miłość.

 Proszę o wierność dla niego i dla mnie.

 Proszę o bliskość, która wyraża i umacnia miłość.

 Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności,

 gasić konflikty i przebaczać sobie.

 Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość.

 Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem.

 Chcę jego szczęścia. Kocham go.

Modlitwa rodziców za dzieci

Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce jesteśmy rodzicami. Ty powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Dziękujemy Ci za nie. Prosimy, abyś je miał w swej opiece. Strzeż ich życia, zachowaj w zdrowiu, broń od zła, aby mogły bezpiecznie dojrzewać, stać się dobrymi i mądrymi ludźmi na Twoją chwałę i naszą radość.

Panie Jezu, Synu Ojca, strzeż wiary naszych dzieci, daj im łaskę, aby były zawsze wierne Tobie. Duchu Święty, udziel naszym dzieciom światła, aby miały wrażliwe i prawe sumienia. Pokaż im, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Pomóż im rozpoznawać na swojej drodze dobrych ludzi. Daj im odnaleźć miejsce w Kościele i odczytać powołanie. Oddajemy Ci ich przyszłość.

Modlitwa za kapłanów

 

Boże, Ojcze Wszechmogący,

za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła

prosimy Cię, abyś uchronił kapłanów,

którzy mogą być w niebezpieczeństwie grzechu

 nieczystego od kobiet, które nie rozumieją czym

 jest godność kapłańska i ich rola w świecie.

Spraw, aby nie ulegali pokusom i pozostali nieskalani.

prosimy za tymi kobietami i za nas, abyśmy zawsze szanowały godność kapłańską i wspierały ich modlitwą i ofiarą.

Amen.

MODLITWA – 8 grudnia

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcamy ciało i duszę, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy.

Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiamy Ci zupełną swobodę posługiwania się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcemy odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielsko Wiernych, by nasze rodziny, parafia i Ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim.

 

Prosimy Maryjo Niepokalana miej w opiece nasze Przedszkole, zawierzamy je Tobie i błagamy o pomoc. Uproś dla dzieci, rodziców i pracowników potrzebne łaski, byśmy wzrastali w wierze i miłości na chwałę Bożą. Prosimy, aby nie brakowało nam dzieci i środków, zapału i wzajemnej miłości.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

Myśli  o ciszy i milczeniu do rozważania.


*

Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe ciche natchnienia do duszy skupionej, do duszy milczącej. Św. S. Faustyna ,,Dzienniczek”

 

*

 

Milczenia nigdy nie będziesz żałował, nadmiaru mowy – często.  św. Josemaria Escriva ,,Droga”, pkt. 639.

 

*

 

Nieszczęśliwi są ci ludzie, którzy rzucają się w wir trosk światowych: im bardziej kochają świat, tym bardziej mnożą się ich namiętności i nie są zdolni do realizowania swoich planów. Stąd pochodzą ich niepokoje, brak cierpliwości, straszliwe zderzenia powodujące pęknięcia ich serc, które nie biją już miłością świętą.   św. Ojciec PIO

 

*

 

Milcz zawsze, jeśli czujesz, że zaczyna w tobie narastać oburzenie. – Milcz nawet wtedy, gdy twój gniew jest całkowicie usprawiedliwiony. – Bowiem, pomimo całej twojej dyskrecji, w takich chwilach zawsze powiesz więcej, niżbyś sobie życzył.  św. Josemaria Escriva ,,Droga”, pkt. 656

 

*

 

Znajdź sobie czas na odosobnienie i rozmyślaj często o dobrodziejstwach Boga. Zostaw ciekawostki. Wybieraj takie lektury, które raczej pobudzają myśl, niż zaspokajają ciekawość. Jeśli oderwiesz się od niepotrzebnego gadania i próżnej bieganiny, a także nie będziesz słuchał nowinek i zgiełku, znajdziesz dość czasu na pogrążenie się w rozmyślaniu. Najwięksi święci, kiedy tylko mogli, unikali ludzkich zgromadzeń i woleli służyć Bogu w ukryciu.

T. Kempis ,,O naśladowaniu Chrystusa”.

 

*

 

Cisza serca, nie tylko cisza ust – to takie konieczne! Cisza umysłu, cisza oczu, cisza dotyku. Wtedy możesz Boga usłyszeć wszędzie: w zamykanych drzwiach, w człowieku, który cię potrzebuje, w ptakach, które śpiewają, w kwiatach, zwierzętach – to cisza, która jest zachwytem i pochwałą. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest wszędzie i możesz Go oglądać i słuchać.   bł. Matka Teresa z Kalkuty

 

*